Εμβλήματα των Τηλεγραφητών (1890) και Διαβιβαστών (εντός ΜΧ) μέχρι την γέννηση του Οπλου.(χρονολογίες ενδεικτικές) 

 

Εμβλήματα του Κέντρου Διαβιβάσεων, του Συγκροτήματος ΔΒ, του ΚΕΔΒ και σήμερα της Σχολής ΔΒ

 

Χρήστος Νοταρίδης