Ανακοίνωση της 20 Απρ 2017

Σε συνέχεια παλαιότερης ανακοίνωσης μας της 4ης Απρ 2017 και κατόπιν συνεννοήσεως μας με τον Πρόεδρο της ΠΟΣ κο Βασίλειο Νικολόπουλο την16 ΜαΪ 2017 θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα που θα διατεθεί από την ΛΑΕΔ συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου με θέμα  "Ένταξη ή μη του ΣΑΑΔΒ στην ΠΟΣ " . Ο κος Βασίλειος Νικολόπουλος θα ενημερώσει το Σύνδεσμο μας για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας καθώς και περί του νομικού πλαισίου λειτουργίας της. 

Όπως είχαμε ανακοινώσει, υπενθυμίζουμε, ότι η συνεδρίαση του ΔΣ θα είναι ανοιχτή και παρακαλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου μας για την όσον τον δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους στην παρουσίαση προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς. Ζητούμε να υποβάλουν ερωτήσεις σχόλια, τυχόν ενστάσεις καθώς  και για άλλα θέματα σχετιζόμενα με την ΠΟΣ. Για τα Μέλη μας που δεν έχουν την δυνατότητα να παραστούν παρακαλούμε να αποστείλουν εγγράφως τις ερωτήσεις τους ή σχόλια ή τυχόν ενστάσεις  προκειμένου να τεθούν υπόψη του ΔΣ που θα συνεδριάσει πριν και μετά την παρουσίαση για να λάβει αποφάσεις για παραπέρα ενέργειες. 

Τα Μέλη μας που διαθέτουν e mail παρακαλούνται να ενημερώσουν κατά την κρίση τους και τα Μέλη μας που δεν διαθέτουν email περί των ενεργειών μας  καθώς και τυχόν υπερήλικα Μέλη μας που δεν έχουν την δυνατότητα της άμεσης τεχνολογικής ενημέρωσης. Για λόγους πρακτικούς θα παρακαλούσαμε να ενημερωθούμε για παρουσίες προκειμένου να διευθετήσουμε τον χώρο. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας. www.saadb.gr.  μαζί με την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για το ίδιο θέμα. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την ΠΟΣ σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα τους. . http://www.hellasmil.gr/index.php?option=com_content

 

Ανακοίνωση της 4 Απρ 2017

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Απρ 2017 σε αίθουσα της ΛΑΕΔ σύσκεψη του ΔΣ/ΣΑΑΔΒ και μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η μελλοντική σχέση του Συνδέσμου ΔΒ με την εν λόγω Ομοσπονδία. Κατά την συζήτηση εκτέθηκαν εκτενώς οι απόψεις των Μελών και συμφωνήθηκαν τα εξής:

 α. Να διερευνηθεί μέσω νομικού συμβούλου η συμβατότητα του καταστατικού του Συνδέσμου μας με αντίστοιχο της ΠΟΣ.

β. Να ζητηθεί από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ να ενημερώσει το Σύνδεσμο μας για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας καθώς και αναλυτική παρουσίαση και νομικού πλαισίου λειτουργίας της. 

Τα μέλη εξουσιοδότησαν το Πρόεδρο να προβεί στις εν λόγω ενέργειες.

Κατόπιν των παραπάνω ο ΣΑΑΔΒ ανακοινώνει στα Μέλη του ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του ΔΣ/ΣΑΑΔΒ με αντικείμενο την ενημέρωσή του από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ κο Βασίλειο Νικολόπουλο. Η συνεδρίαση του ΔΣ θα είναι ανοιχτή και παρακαλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου μας για την όσον τον δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους στην παρουσίαση προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς καθώς και να υποβάλουν ερωτήσεις σχόλια, τυχόν ενστάσεις καθώς  και για άλλα θέματα σχετιζόμενα με την ΠΟΣ. Για τα Μέλη μας που δεν έχουν την δυνατότητα να παραστούν παρακαλούμε να αποστείλουν εγγράφως τις ερωτήσεις τους ή σχόλια ή τυχόν ενστάσεις  προκειμένου να τεθούν υπόψη του ΔΣ που θα συνεδριάσει πριν και μετά την παρουσίαση για να λάβει αποφάσεις για παραπέρα ενέργειες. 

Ο χώρος της συνεδρίασης θα γίνει σε αίθουσα της ΛΑΕΔ, που αποτελεί αντικείμενο διαθεσιμότητας και ο χρόνος θα είναι εντός του Μαΐου 2017 που θα καθοριστεί σε συνεργασία με την ΠΟΣ αναλόγως της δυνατότητας να παραστεί ο Πρόεδρος της ΠΟΣ. Σε κάθε περίπτωση θα τα μέλη θα ενημερωθούν εγκαίρως και θα έχουν μια προειδοποίηση 15 ημερών προκειμένου να δοθεί χρόνος προετοιμασίας για την  παρουσία τους. Τα Μέλη μας που διαθέτουν e mail παρακαλούνται να ενημερώσουν κατά την κρίση τους και τα Μέλη μας που δεν διαθέτουν email περί των ενεργειών μας  καθώς και τυχόν υπερήλικα Μέλη μας που δεν έχουν την δυνατότητα της άμεσης τεχνολογικής ενημέρωσης. Για λόγους πρακτικούς θα παρακαλούσαμε να ενημερωθούμε για παρουσίες προκειμένου να διευθετήσουμε τον χώρο. 

 

Το ΔΣ/ΣΑΑΔΒ