• Σκοπός μας είναι η διατήρηση και προώθηση των δεσμών που αναπτύχθηκαν κατά την μακροχρόνια παραμονή μας στο Στρατό και η παραπέρα ανάπτυξη φιλικών και κοινωνικών σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών μας.

  • Η καλλιέργεια του "Πνεύματος του Όπλου των Διαβιβάσεων" που καλλιεργήθηκε από τα στελέχη μας στις μονάδες που υπηρετήσαμε.

  • Η παροχή κάθε βοήθειας με κάθε τρόπο στα μέλη μας και στις οικογένειές τους όποτε οι ίδιοι την χρειαστούν. 

  • Η προβολή του Όπλου των Διαβιβάσεων και κατ' επέκταση του Στρατού μας.