ΑΠΟ 12/3/2011 ΕΩΣ 30/11/2012

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κουρκούμπας Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Γηραλέας Χαράλαμπος

Γεν. Γραμματέας Υπτγος ε.α. Κοτσιάμπασης Δημήτριος

Ταμίας Ανχης ε.α. Μπακόπουλος Δημήτριος

Μέλος Σχης ε.α. Βαΐου Χρήστος