Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 ο Σύνδεσμος Διαβιβάσεων πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στη Χαλκίδα και στην Ερέτρεια. Κατα την εκδρομή πραγρατοποιήθηκε στάση για καφέ στα ΣΕΑ Μαλακάσας. Έγινε ενημέρωση στη νέα γέφυρα και τα τσιμέντα Χαλκίδας, για τα ναυπηγεία και για τον ιστορικό χώρο της Αυλίδας από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.  Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Ερέτρειας με ενημέρωση από επαγγελματία ξεναγό. Κατόπιν ακολούθησε καφέ και βόλτα στην Χαλκίδα.