Συγκροτήθηκε ως Διμοιρία Διαβιβάσεων της VΙΙΙ ΜΠ στα Ιωάννινα, για να ανασυγκροτηθεί σε Τάγμα με την ονομασία Τάγμα Διαβιβάσεων VΙΙΙ ΜΠ, την 1 Οκτ 1946. 

Τη 12 Νοε 1947 μετονομάσθηκε σε 492 ΤΔΒ.

Διαλύθηκε στις 31 Δεκ 2010.

Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της περιόδου 1946 – 1949 με αποστολή την εξασφάλιση των επικοινωνιών της VIII ΜΠ.