Η κ. Παπαϊωάννου Βασιλική χήρα του αείμνηστου Υπτγου ε.α. Παπαϊωάννου Καίσαρα και εκλεκτό μέλος του ΣΑΑΔΒ προσέφερε στο Σύνδεσμο προκειμένου να τοποθετηθούν στο Μουσείο ΔΒ δύο τηλέφωνα αρίστης κατάστασης, ένα ΕΕ-8 και ένα ΤΑ-1/ΡΤ, διάφορα υλικά εκστρατείας και φωτογραφίες από δραστηριότητες διαβιβάσεων.
Ο ΣΑΑΔΒ την ευχαριστεί εκ βάθους καρδίας. Υπενθυμίζει  ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι καθήκον όλων μας. Η διάσωση ιστορικών στοιχείων για τη δράση του Όπλου μας δεν είναι κάτι που μπορούμε να παραμελήσουμε. Προσδοκούμε στη συνεργασία όλων των συναδέλφων και μελών μας. Μακάρι να την μιμηθούν και άλλοι.