ΑΠΟ 6/2/1994 ΕΩΣ 2/2/1996

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Παπαθανασίου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Ταξχος ε.α. Κυριακού Κυριάκος

Γεν. Γραμματέας Υπτγος ε.α. Γιαλούρης Γεώργιος

Ταμίας Ταξχος ε.α. Αντωνόπουλος Ευριπίδης

Α' Μέλος Αντγος ε.α. Χαμάρτος Ιωάννης

Β' Μέλος Αντγος ε.α. Μποζώνης Νικόλαος

Γ' Μέλος Ανχης ε.α. Κωτσάκος Πέτρος