ΑΠΟ 12/10/1991 ΕΩΣ 3/11/1993

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Παπαθανασίου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Σχης ε.α. Προύντζος Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας Υπτγος ε.α. Γιαλούρης Γεώργιος

Ταμίας Υπτγος ε.α. Κωστάκης Γεώργιος

Α' Μέλος Αντγος ε.α. Καρλιαύτης Ευθύμιος

Β' Μέλος Υπτγος ε.α. Οικονόμου Ιωάννης

Γ' Μέλος Ανχης ε.α. Κωτσάκος Πέτρος