Διοικητής Αν/χης (ΔΒ) Π. Λαμπρόπουλος
   Υποδιοικητής Τ/χης (ΔΒ) Ρ. Σιγάλας 

  Το Τάγμα στρατωνιζόταν στο Στρατόπεδο «Κωτσάλου» στο ανατολικό άκρο της πόλης της Καβάλας κοντά στην ακτή στη θέση «Καρά Ορμάν».

  Αντικειμενικός σκοπός του η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού, η ετοιμότητά του, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του υλικού του. Συμμετείχε σε αριθμό ασκήσεων επί του πεδίου ενώ δέχθηκε επανειλημμένως επιθεωρήσεις/επισκέψεις από την στρατιωτική ηγεσία. Απέκτησε πρωτοποριακό κέντρο εκπομπής για την εποχή, καθώς και κοιτώνα αξιωματικών υπηρεσίας, ενώ ανακαινίσθηκαν κτίρια.

  Επιδιώχθηκε διοίκηση ανθρωποκεντρική με όραμα και στόχους σύμφωνα με τους στρατιωτικούς κανονισμούς και με γνώμονα ότι η βασική ισχύς κάθε μάχιμης μονάδας εδράζεται στο ανθρώπινο δυναμικό. Καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του προσωπικού λειτουργώντας με αμεροληψία, δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Ενισχύθηκε η στρατιωτική εκπαίδευση και η δημιουργία στρατιωτικού πνεύματος σε συνδυασμό με την καλλιέργεια στρατιωτικών αρετών. 

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που υπηρέτησαν αυτήν την χρονική περίοδο στο 498ΤΔΒ. Επέδειξαν πνεύμα συνεργασίας, αφοσίωση, επιμέλεια, ζήλο και αυταπάρνηση. Σημαντική ήταν η τεχνική τους κατάρτιση, ενώ συνέβαλαν ουσιαστικά στη συντήρηση και διαφύλαξη του υλικού και στην εν γένει συνετή διαχείριση, διατηρώντας ακέραιο το πολύτιμο αγαθό της άμυνας, της ασφάλειας και των ανεμπόδιστων επικοινωνιών.  

Ταξχος ε.α. Σιγάλας Ρ.

 

Στιγμιότυπο από την παρέλαση της 28-10-1970 
έμπροσθεν του νεοανεγερθέντος ηρώου της πόλης της Καβάλας

 

Στιγμιότυπο στην κεντρική θύρα του Διοικητηρίου του Τάγματος,
διακρίνονται ο Δκτης, ο Υδκτης καθώς και επιτελείς
20-8-1971