Κοινό χαρακτηριστικό των Μελών του Συνδέσμου μας είναι η αγάπη προς τις Διαβιβάσεις και η αμέριστη αλληλεγγύη προς τον συνάδελφο Διαβιβαστή.

 

Μέλη του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οι παρακάτω:

Τακτικά: Οι μόνιμοι εν αποστρατεία Αξκοί και Ανθστές (ΔΒ). Οι μόνιμοι εν Ενεργεία Αξκοί και Ανθστές (ΔΒ),υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν σχετική γραπτή έγκριση της αρμόδιας Στρατιωτικής Αρχής.

Έκτακτα: Οι αφυπηρετήσαντες Έφεδροι Αξκοί (ΔΒ). 

Αρωγά: Οι εν αποστρατεία Αξκοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι φοίτησαν σε Σχολεία ή υπηρέτησαν σε Μονάδες του όπλου των Διαβιβάσεων.

Πρόσεδρα: Τα μέλη ορφανικών οικογενειών (σύζυγος - τέκνα) θανόντων τακτικών μελών.

Επίτιμα: Ανακηρύσσονται προσωπικότητες που έχουν αποδεδειγμένα ασχοληθεί με την έρευνα και τεχνολογία επί θεμάτων Τηλεπικοινωνών - Ηλεκτρονικών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπηρετήσει στο όπλο των Διαβιβάσεων.