ΑΠΟ 4/11/1993 ΕΩΣ 5/2/1994

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Παπαθανασίου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Καρλιαύτης Ευθύμιος

Γεν. Γραμματέας Υπτγος ε.α. Γιαλούρης Γεώργιος

Ταμίας Υπτγος ε.α. Κωστάκης Γεώργιος

Α' Μέλος Αντγος ε.α. Χαμάρτος Ιωάννης

Β' Μέλος Υπτγος ε.α. Οικονόμου Ιωάννης

Γ' Μέλος Ανχης ε.α. Κωτσάκος Πέτρος