Συγκροτήθηκε τη 15 Δεκ 1951 ως ΛΔΒ της 88 ΣΔΙ στην Αλεξανδρούπολη.

  Τον Οκτώβριο του 1955 μετονομάσθηκε σε ΛΔΒ της 31 ΣΔΙ, ενώ τον Οκτώβριο του 1961 σε 481 ΛΔΒ της 31 ΣΔΙ. Την 26 Αυγ 1964, ο 481 ΛΔΒ αναδιοργανώθηκε σε 481 ΤΔΒ, λόγω αναδιοργανώσεως της 31 ΣΔΙ σε ΧΙΙ ΜΠ. Την 24 Οκτ 1995 διαλύθηκε. Από την διάλυσή του προέκυψαν 3 λόχοι. Οι 12, 31 και 7 ΛΔΒ.

  Το 481 ΤΔΒ από συγκροτήσεως και μέχρι διαλύσεώς του υπάγονταν στη ΧΙΙ ΜΠ (νυν XII M/K MΠ).