ΑΠΟ 12/3/2011 ΕΩΣ 30/11/2012

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κουρκούμπας Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Γηραλέας Χαράλαμπος

Γεν. Γραμματέας Υπτγος ε.α. Κοτσιάμπασης Δημήτριος

Ταμίας Ανχης ε.α. Μπακόπουλος Δημήτριος

Μέλος Ταξχος ε.α. Μερτζιάνης Δημήτριος

Μέλος Σχης ε.α. Βαΐου Χρήστος