ΑΠΟ 8/2/2014 ΕΩΣ 15/2/2017

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κουρκούμπας Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος Ταξχος ε.α. Μερτζιάνης Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας Ταξχος ε.α. Αργουζής Σάββας

Ταμίας Ανχης ε.α. Μπακόπουλος Δημήτριος

Μέλος Ταξχος ε.α. Καζάκος Λέανδρος