ΑΠΟ 20/2/2000 ΕΩΣ 15/2/2002

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Γιαλούρης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Υπτγος ε.α. Αποστολόπουλος Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας Υπτγος ε.α. Κουρκούμπας Σπυρίδων

Ταμίας Ταξχος ε.α. Αργουζής Σάββας

Α' Μέλος Αντγος ε.α. Τάκης Χρήστος

Β' Μέλος Υπτγος ε.α. Μηλιωρίτσας Γεώργιος

Γ' Μέλος Ανχης ε.α. Κωτσάκος Πέτρος