Συγκροτήθηκε την 24 Ιουν 1958 ως 478 Τεθωρακισμένος Λόχος Διαβιβάσεων στη Θεσσαλονίκη.

  Την 15 Ιουλ 1960 μετονομάσθηκε σε 478 Τεθωρακισμένο Τάγμα Διαβιβάσεων. Το 1966 μετονομάσθηκε σε 478 Επιλαρχία Διαβιβάσεων και το 1968 μετονομάσθηκε σε 478 Τάγμα  Διαβιβάσεων. Διαλύθηκε την 31 Δεκ 1978 και μετονομάσθηκε σε 20 ΛΔΒ. 

   Από συγκροτήσεως και μέχρι διαλύσεώς του υπάγονταν στην ΧΧ ΤΘΜ. Από συγκροτήσεώς του σε Τάγμα διέθετε Λόχους προς υποστήριξη των Διοικήσεων Μάχης, από τους οποίους προήλθαν οι ανεξάρτητοι Λόχοι Διαβιβάσεων, όταν οι Διοικήσεις Μάχης μετέπεσαν σε Ταξιαρχίες.