Ο αείμνηστος Αντγος ε.α. Χριστοδούλου Νικόλαος συνειδητός λάτρης της ιστορίας των Διαβιβάσεων και ενεργό μέλος του ΣΑΑΔΒ προσέφερε στα τέλη του 2019 τις παρακάτω 3 φωτογραφίες με τις αντίστοιχες λεζάντες.

Η πρώτη φωτογραφία εκτίθεται στο Μουσείο ΔΒ στη ΣΔΒ.