ΤΙΤΛΟΣ :   Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (Ταχυδρομείου):  Σεβαστουπόλεως, αρ. 44  Τ.Κ.115 26 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :  Ε-mail : syndesmosdb@gmail.com 

                                       Χ πρώην twitter@syndesmosdb

                                                     https://www.facebook.com/GRSIGNALS/

                                         Τηλέφωνο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :   κιν. 6978180076