ΑΠΟ 16/2/2002 ΕΩΣ 20/2/2004

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κωστάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Υπτγος ε.α. Αποστολόπουλος Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας Υπτγος ε.α. Σερέτης Ρήγας

Ταμίας Σχης ε.α. Φασιάς Ευθύμιος

Α' Μέλος Υπτγος ε.α. Ναυπλιώτης Απόστολος

Β' Μέλος Ταξχος ε.α. Σουλιώτης Σταύρος

Γ' Μέλος Σχης ε.α. Φωτόπουλος Πέτρος