Συγκροτήθηκε στις 27 Οκτ 1945 ως Διοίκηση ΔΒ ΙΧ ΜΠ.

Στις 12 Νοε 1947  μετονομάσθηκε σε 456 ΤΔΒ. 

Το 1949 μετονομάσθηκε σε 497 ΤΔΒ. Το 1950 μεταστάθμευσε στην Βέροια και το 1956 επέστρεψε στην Κοζάνη, όπου παρέμεινε μέχρι τη διάλυσή του, την 31 Ιουλ 1998.

Το 497 ΤΔΒ υπάγονταν:

(1) Από συγκροτήσεώς του μέχρι τη 12 Ιουν 1952  στην IX MΠ.

(2) Από συγκροτήσεως της ΙX ΜΠ/ΔΔΒ, τη 3 Οκτ 1952, μέχρι τη 12 Σεπ 1964 στη IX ΜΠ/ΔΔΒ.

(3) Από τη 12 Αυγ 1964 μέχρι τη 12 Αυγ 1969 στη IX ΜΠ.

(4) Από τη 12 Αυγ 1969 μέχρι διαλύσεώς του, 31 Ιουλ 1998 στη IX ΜΠ/ΔΔΒ.

Από τη συγκρότησή του, το 1945, μέχρι το 1950 έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις με αποστολή την επικοινωνιακή υποστήριξη της ΙΧ ΜΠ στις περιοχές Λαρίσης, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Φλωρίνης, Ανατολικής Ηπείρου, Μετσόβου, Πελοποννήσου, Κονίτσης, Γράμμου και Βιτσίου.