Την Τετάρτη 19/4/2017 στο Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΑ Α" στο  Βύρωνα πραγματοποιήθηκε  παρουσία του Δκτου της ΑΣΔΕΝ Αντιστρατήγου Μανωλάκου Νικόλαου η τελετή παραδόσεως του 2ου ΣΕΗΠΠΕΠ από τον Συνταγματάρχη (ΔΒ) Σταυρινό Δημήτριο στον Συνταγματάρχη (ΔΒ) Γκιζάνη Γεώργιο.

Ακολούθησε  ανάγνωση ημερήσιων Διαταγών παραδίδοντος και περιλαμβάνοντος Δκτού. Τέλος, επιδόθηκαν αναμνηστικά στον αποχωρούντα Δκτη και ακολούθησε μικρά Δεξίωση. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, αντιπροσωπίες αξιωματικών από τις Μονάδες ΔΒ Λεκανοπεδίου Αττικής, ο Πρόεδρος και Μέλη του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων.