Την Τρίτη 2 Μαρ 2021 και ώρα 18:00, συνήλθαν σε τηλεδιάσκεψη τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκων Διαβιβάσεων σύμφωνα με πρόσκληση που τους είχε αποσταλεί. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας του Συνδέσμου εν μέσω πανδημίας. 

   Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζει η ανθρωπότητα ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκων Διαβιβάσεων προσπαθεί να συνεχίζει τις δραστηριότητές του εκμεταλλευόμενος τη σύγχρονη τεχνολογία. Πραγματοποιεί τις μηνιαίες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με τηλεδιάσκεψη, ενώ επικοινωνεί με τα μέλη του με αποστολή email, τηλεφωνικά, με αλληλογραφία, με μαζικά SMS, μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου www.saadb.gr και της σελίδας του Μουσείου ΔΒ στο facebook.