Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκών Διαβιβάσεων διοργάνωσε ξενάγηση στο Μουσείο Διαβιβάσεων στο Στρατόπεδο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α' στο Χαϊδάρι Αττικής, την Κυριακή 20 Οκτ 19.

 Την αξιόλογη ξενάγηση παρακολούθησε με πολύ ενδιαφέρον πλήθος συναδέλφων, συλλεκτών και ιστοριόφιλων. Παρουσιάστηκαν όλα τα σπάνια μουσειακά εκθέματα σύμφωνα με τις Θεματικές ενότητες του Μουσείου, οι οποίες χωρίζονται όπως παρακάτω:
 Αίθουσα με ιστορικά Ενσύρματα μέσα.
 Αίθουσα με ιστορικά Ασύρματα μέσα
 Αίθουσα Εγκαταστατών Γραμμών.
 Κλωβοί και οχήματα διαβιβάσεων στους εξωτερικούς χώρους του Μουσείου.