Συγκροτήθηκε την 5 Οκτ 1973 ως 477 ΛΔΒ ΜΚΕ και Εξωτερικών Ενισχύσεων με έδρα τη Λάρισα.

Την 27 Απρ 1982 αναδιοργανώθηκε σε Τάγμα με την ονομασία 477 ΤΔΒ.

Διαλύθηκε την 30 Ιουν 2002.