ΑΠΟ 21/2/2004 ΕΩΣ 10/2/2006

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κωστάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Οικονομίδης Αριστείδης

Γεν. Γραμματέας Ταξχος ε.α. Χαλαζιάς Ανδρέας

Ταμίας Σχης ε.α. Φασιάς Ευθύμιος

Α' Μέλος Ταξχος ε.α. Σουλιώτης Σταύρος

Β' Μέλος Ταξχος ε.α. Γιαλός Δημήτριος

Γ' Μέλος Σχης ε.α. Φωτόπουλος Πέτρος