ΑΠΟ 11/2/2020 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Πρόεδρος Αντιστράτηγος ε. α. Κουτρουμάνης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Αντιστράτηγος ε. α. Ρεκλείτης Αναστάσιος

Γενικός Γραμματέας Ταξίαρχος ε. α. Καρατσικάκης Αλέξιος

Ταμίας Λοχαγός ε. α. Σαργιώτης Αναστάσιος

Μέλος Υποστράτηγος ε. α. Πανταζάτος Σπυρίδων

Αναπληρωματικά Μέλη

Αντιστράτηγος ε.α. Χατζηδήμας Ιωάννης

Υποστράτηγος ε.α. Φλιάκος Απόστολος

Ταξίαρχος ε.α. Φλεβοτόμος Αντώνιος