Τον Απρίλιο του 1947 συγκροτήθηκε στη Βουλιαγμένη Τμήμα Διαβιβάσεων Καταδρομών που ανήκε στην Α΄ Διοίκηση Καταδρομών. Το τμήμα περιελάμβανε σχολή Διαβιβάσεων και ανά μια ομάδα χειριστών καταδρομών και χειριστών διαβιβαστών. Την 20 Ιουλίου 1947 μετονομάσθηκε σε Απόσπασμα ΔΒ. 

 Την 25 Αυγούστου 1947 συγκροτήθηκε ο 48 ΛΔΒ, ο οποίος ανήκε στο ΚΕΜΚ και αποτελείτο από μια Διμοιρία Διοικήσεως και τρεις Διμοιρίες Μονάδων Καταδρομών. Μια τέταρτη Διμοιρία συγκροτήθηκε την 20 Δεκ 1947.

   Τη 1 Απρ 1949 ο 48 ΛΔΒ ανασυγκροτήθηκε σε Τάγμα με την ονομασία 480 ΤΔΒ (ΚΔ). Το Μάιο του 1949 μεταστάθμευσε στη Θεσσαλονίκη και την 9 Ιουν 1955 στο Μεγάλο Πεύκο. Την  25 Φεβ 1986 μεταστάθμευσε στο Χαϊδάρι Αττικής μέχρι τον Αύγουστο του 2002, οπότε και διαλύθηκε.

   Από το έτος 1947 μέχρι τη 15 Δεκ 1949 έλαβε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις των Μονάδων Καταδρομών, με αποστολή την εξασφάλιση των επικοινωνιών τους. 

   Το 480 ΤΔΒ Καταδρομών υπαγόταν από το Δεκέμβριο του 1950 μέχρι την 21 Ιουν 1978 στο ΓΕΣ/ΔΚΔ και από την 21 Ιουν 1978 μέχρι τη 1 Αυγ 1988 στην ΙΙΙ ΜΕΔ. Διαλύθηκε τον Αυγ του 2002.