Η ετήσια συνδρομή για κάθε μέλος είναι η εξής:

Τακτικά: 10 ευρώ.

Έκτακτα, Αρωγά: 5 ευρώ.

Πρόσεδρα, Επίτιμα: δεν υποχρεώνονται σε καταβολή οποιασδήποτε συνδρομής.

Τα μέλη είναι δυνατόν να καταβάλλουν και ποσά εκτός της παραπάνω συνδρομής προς ενίσχυση του Συνδέσμου. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο Σύνδεσμος δεν έχει άλλους πόρους για την λειτουργία του πέραν της συνδρομής. Για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον συνάδελφο και να προωθούμε τους ευγενείς σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκών Διαβιβάσεων σας παρακαλούμε να μην ξεχνάτε την κατάθεση της συνδρομής σας, καταχωρώντας και το ονοματεπώνυμό σας. Η απόδειξη πληρωμής θα σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς στο σπίτι σας. 

Ο αριθμός λογαριασμού κατάθεσης των συνδρομών είναι:

IBAN: GR70 0171 7520 0067 5216 0747 831  της Τράπεζας Πειραιώς.

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 

 

Σας ευχαριστούμε για την στήριξή σας.