Ιωαννης Παπαθανασίου

Υποστράτηγος ε.α.

Τάξεως ΣΣΕ 1923

 

Γεώργιος Δουζίνας

Υποστράτηγος ε.α.

Τάξεως ΣΣΕ 1948

 

Γεώργιος Γιαλούρης

Υποστράτηγος ε.α.

Τάξεως ΣΣΕ 1955

 

Γεώργιος Κωστάκης

Υποστράτηγος ε.α.

Τάξεως ΣΣΕ 1955

 

Σπυρίδων Κουρκούμπας

Υποστράτηγος ε.α.

Τάξεως ΣΣΕ 1963

 

 

Δημήτριος Κουτρουμάνης

Αντιστράτηγος ε.α.

Τάξεως ΣΣΕ 1983

 

 

                           

 

 

Αναστάσιος Ρεκλείτης

Αντιστράτηγος ε.α.

Τάξεως ΣΣΕ 1975