Ιωαννης Παπαθανασίου

Υποστράτηγος ε.α.

Ταξεως ΣΣΕ 1923

 

Γεώργιος Δουζίνας

Υποστράτηγος ε.α.

Ταξεως ΣΣΕ 1948

 

Γεώργιος Γιαλούρης

Υποστράτηγος ε.α.

Ταξεως ΣΣΕ 1955

 

Γεώργιος Κωστάκης

Υποστράτηγος ε.α.

Τάξεως ΣΣΕ 1955

 

Σπυρίδων Κουρκούμπας

Υποστράτηγος ε.α.

Ταξεως ΣΣΕ 1963

 

 

Δημήτριος Κουτρουμάνης

Υποστράτηγος ε.α.

Ταξεως ΣΣΕ 1983