Πραγματοποιήθηκε δωρεά από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξκών Διαβιβάσεων στο Μουσείο Διαβιβάσεων μιάς βιτρίνας ασφαλείας για την επίδειξη και ταυτόχρονη διαφύλαξη σπάνιων μουσειακών εκθεμάτων του Μουσείου. 

 Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων  έχει ως στόχο την προβολή των Διαβιβάσεων. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η διάσωση ιστορικών στοιχείων για τη δράση των Διαβιβάσεων, αποτελούν κύρια εργαλεία για την επίτευξη των σκοπών  του Συνδέσμου μας.