Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Διαβιβάσεων επικοινωνεί με τα μέλη του με αποστολή email, τηλεφωνικά, με αλληλογραφία, μέσω της ιστοσελίδας του Συνδέσμου www.saadb.gr και της σελίδας του Μουσείου ΔΒ στο facebook. Ο Σύνδεσμος επιδιώκοντας τη βελτίωση της ενημέρωσης των μελών του, προμηθεύτηκε πακέτο μαζικής αποστολής sms, με σκοπό επιπλέον των παραπάνω τρόπων επικοινωνίας, να ενημερώνει τα μέλη του στέλνοντάς τους μηνύματα sms στα κινητά τους τηλέφωνα. Στόχος του ΣΑΑΔΒ πάντοτε παραμένει η άμεση, εύκολη και αποτελεσματική ενημέρωση των μελών του, ώστε να τους κάνει κοινωνούς στις δραστηριότητές του.