Πραγματοποιήθηκε δωρεά στο Μουσείο ΔΒ οπτικού προβολέα σηματοδοσίας ζωνών ρίψεως καταδρομών SE-11 με φροντίδα του Σχη (ΔΒ) Τσινιδέλου Εμ. και του Ανχη (ΔΒ) Κουτουνίδη Ι., Δκτών 482 ΤΔΒ.

 Ο ΣΑΑΔΒ τους ευχαριστεί εκ βάθους καρδίας και εύχεται η υγεία και η χαρά να συνοδεύουν πάντα τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η διάσωση ιστορικών στοιχείων για τη δράση του Όπλου μας δεν είναι κάτι που μπορούμε να παραμελήσουμε. Προσδοκούμε στη συνεργασία όλων των συναδέλφων ε.ε. και ε.α.