Συγκροτήθηκε την 1 Σεπ 1950 στο Λαγκαδά, όπου ήταν και η έδρα της VI ΜΠ.

Το Μάιο του 1952 μεταστάθμευσε στο Κιλκίς, στο Στρδο «ΚΑΜΠΑΝΗ», λόγω μεταστάθμευσης της VI ΜΠ, όπου και παρέμεινε μέχρι τη διάλυσή του, την 30 Ιουν 2002.