ΑΠΟ 19/3/1991 ΕΩΣ 11/10/1991

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Παπαθανασίου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Χαμάρτος Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας Υπτγος ε.α. Γιαλούρης Γεώργιος

Ταμίας Υπτγος ε.α. Κωστάκης Γεώργιος

Α' Μέλος Αντγος ε.α. Καρλιαύτης Ευθύμιος

Β' Μέλος Υπτγος ε.α. Οικονόμου Ιωάννης

Γ' Μέλος Υπτγος ε.α. Μπούλης Βασίλειος