ΑΠΟ 3/2/1996 ΕΩΣ 14/2/1998

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Δουζίνας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Ταξχος ε.α. Μπαλτίνος Βύρων

Γεν. Γραμματέας Ταξχος ε.α. Τσουκνίδας Κωνσταντίνος

Ταμίας Ταξχος ε.α. Αντωνόπουλος Ευριπίδης

Α' Μέλος Υπτγος ε.α. Βαφειάδης Χαράλαμπος

Β' Μέλος Υπτγος ε.α. Φώλας Σταμάτιος

Γ' Μέλος Ανχης ε.α. Γεωργόπουλος Δημήτριος