Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 στην αίθουσα συνεδρίων της ΛΑΕΔ, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Συνδέσμου ετήσια Γενική Συνέλευση, με την συμμετοχή μελών του Συνδέσμου Διαβιβάσεων.

Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάσθηκε ο Απολογισμός του έτους 2017 άπό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Υποστράτηγο ε.α. Κουτρουμάνη Δημήτριο.

Ακολούθως ο Ταμίας του Συνδέσμου Λγος ε.α. Σαργιώτης Αναστάσιος ανακοίνωσε τον Οικονομικό Απολογισμό για το έτος 2017 και το Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Ταξχος ε.α. Νοταρίδης Χρήστος ανέλυσε τη σχετική Έκθεση που έκλεισε με τη πρόταση να εγκριθεί ο Ισολογισμός του Συνδέσμου, χωρίς επιφύλαξη, όπερ και εγένετο από την ολότητα του Σώματος.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου, ως νέου Γενικού Γραμματέα τον Ταξχο ε.α. Γρούμπα Ιωάννη κατόπιν παραιτήσεως του Ταξχου ε.α. Αργουζή Σάββα.

Τέλος, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή του Συνδέσμου Διαβιβάσεων, ως μέλους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί στις  ενέργειες υλοποίησης της απόφασης.

Κατά την διάρκεια Συνελεύσεως ετμήθησαν ο πρόεδρος και τα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της Γεν. Συνέλευσης ακολούθησε κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας και μικρή δεξίωση. Η Βασιλόπιτα είχε 3 νομίσματα που αντιπροσώπευαν μια ασημένια εικόνα  και 2 αντίτυπα βιβλίων.

Το ΔΣ/ΣΑΑΔΒ ευχαριστεί τα μέλη  που παρευρέθησαν