Εμβλήματα των Τηλεγραφητών (1890) και Διαβιβαστών (εντός ΜΧ) μέχρι την γέννηση του Οπλου.(χρονολογίες ενδεικτικές) 

 

Εμβλήματα του Κέντρου Διαβιβάσεων, του Συγκροτήματος ΔΒ, του ΚΕΔΒ και σήμερα της Σχολής ΔΒ

 

Ταξίαρχος ε.α. Νοταρίδης Χρήστος