Συγκροτήθηκε τη 1 Απρ 1979, στη Θεσσαλονίκη, ως υπομονάδα του ΤΣ/34 Μ/Κ ΤΑΞ, με αναδιοργάνωση 2/496 ΤΔΒ, ο οποίος υπάγονταν στο 34ο ΣΠ. Την 1 Ιαν 1987 ανεξαρτητοποιήθηκε, υπαγόμενος στην 34 Μ/Κ ΤΑΞ. 

  Την 21 Σεπ 1991 μεταστάθμευσε, μαζί με τις υπόλοιπες Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες της Ταξιαρχίας, στο Στρδο “ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ” στα Ιωάννινα. Επανήλθε στην έδρα του την 15 Ιουλ 1992.

  Την 27 Αυγ 1999, μεταστάθμευσε στο Στρδο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», στο Κόσσοβο Πόλιε (ΕΝ 067196), στο Κοσσυφοπέδιο και την 29 Ιαν 2003 επέστρεψε και πάλι στην έδρα του.

  Την 1 Ιουλ 2003  μεταστάθμευσε στα Γιαννιτσά, μαζί με την 34 Μ/Κ ΤΑΞ και την 20 Αυγ 2010 μεταστάθμευσε στην σημερινή του τοποθεσία.

   Ο 34 ΛΔΒ συμμετείχε στην ειρηνευτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR). Η Ελληνική αποστολή έλαβε την ονομασία Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ). Στον 34 ΛΔΒ ανατέθηκαν και αποστολές μεταφορών ΔΜ (συνοδεία – ασφάλεια τραίνων) επ΄ ωφελεία της Ταξιαρχίας, καθώς επίσης και αποστολές ενίσχυσης Μονάδων και Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της ΕΛΔΥΚΟ σε προσωπικό και μέσα, στις οποίες ανταποκρίθηκε με επιτυχία. Επέστρεψε στην έδρα του την 29 Ιαν 2003. Κλιμάκιο του Λόχου παρέμεινε στο Κοσσυφοπέδιο προς υποστήριξη του Τμήματος που παρέμεινε εκεί ως ΕΛΔΥΚΟ-3.