Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαβιβάσεων κατάφερε να αποκτήσει, με δικούς του πόρους, το "Λεύκωμα Πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών Διαβιβάσεων". Η απόκτηση του εν λόγω Λευκώματος συμβάλλει στη διατήρηση και προστασία της ιστορικής μνήμης του Όπλου μας για τις μελλοντικές γενιές.

   Το Λεύκωμα αυτό αποτελεί ένα πανομοιότυπο αντίγραφο του αντίστοιχου που φυλάσσεται στην αρχειοθήκη του Δντου ΔΔΒ/ΓΕΣ, χαρακτηρίζεται για την καλαισθησία και την λεπτομέρεια κατασκευής του και περιέχει φωτογραφίες και στοιχεία των πεσόντων για την πατρίδα Διαβιβαστών μέχρι το 1950.

    Το  υπόψη Λεύκωμα εκτίθεται ως ιστορικό τεκμήριο στο γραφείο του Συνδέσμου, το οποίο διατηρεί το αρχείο του στο Χαϊδάρι Αττικής, δίπλα από το Μουσείο ΔΒ.

   Πατήστε εδώ για να αναγνώσετε το Λεύκωμα Πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών Διαβιβάσεων.