Συγκροτήθηκε ως Τάγμα Διαβιβάσεων της VII Μεραρχίας Πεζικού το 1946, με αναδιοργάνωση της Διμοιρίας Διαβιβάσεων της Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Αθήνα. Το 1947 μετονομάσθηκε σε 491 ΤΔΒ. 

Διαλύθηκε το 1950, ενώ στις αρχές του 1951 ανασυγκροτήθηκε, σε περιοχή της Αττικής. Την 15 Νοε 1956, αναδιοργανώθηκε σε Διμοιρία με την ονομασία 491 Διμοιρία ΔΒ. Την 16 Ιαν 1957 μεταστάθμευσε στα Τρίκαλα. 

Το 1977, αναδιοργανώθηκε σε Διμοιρία εν ειρήνη και σε Διλοχία στον πόλεμο, για να διαλυθεί οριστικά το 1978.

Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της περιόδου 1945 – 1949 με αποστολή την εξασφάλιση των επικοινωνιών της VII ΜΠ, στην περιοχή της Αττικής.