ΑΠΟ 15/2/1998 ΕΩΣ 19/2/2000

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Γιαλούρης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Τάκης Χρήστος

Γεν. Γραμματέας Υπτγος ε.α. Κουρκούμπας Σπυρίδων

Ταμίας Ταξχος ε.α. Αργουζής Σάββας

Α' Μέλος Υπτγος ε.α. Βαφειάδης Χαράλαμπος

Β' Μέλος Υπτγος ε.α. Φώλας Σταμάτιος

Γ' Μέλος Ανχης ε.α. Κωτσάκος Πέτρος