Η καθιερωμένη ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου έγινε και εφέτος στην μεγάλη αίθουσα τιμών της ΛΑΕΔ την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου με μεγάλη συμμετοχή μελών του Συνδέσμου καθώς και συγγενικών και φιλικών προσώπων αυτών. Το πλούσιο μενού και η πολύ καλή ορχήστρα του κέντρου «Ελαφοκυνηγός» κράτησαν αμείωτο το κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες.

        Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δντης ΔΔΒ/ΓΕΣ Υπτγος Χατζηδήμας Ιωάννης, ο Δκτης της Σχολής ΔΒ Ταξχος κ. Καμπούρης Κων/νος και ο Πρόεδρος του ΣΑΑΥΣ Ανχης κ.Λίγκας Κων/νος.