Το 1965 εγκαταστάθηκε στο Διδυμότειχο ο 3/498 ΤΔΒ προς υποστήριξη της 99 ΣΔΙ.

Τον Ιούνιο του 1966, με πυρήνα το Λόχο, συγκροτήθηκε το 500 ΤΔΒ, προς υποστήριξη της 99 ΣΔΙ Διδυμοτείχου.

Τη 12 Νοε 1993 μεταστάθμευσε στο Διδυμότειχο.

Το 500 ΤΔΒ από συγκροτήσεως μέχρι διαλύσεώς του υπάγονταν στην XVΙ ΜΠ/ΔΔΒ.

Διαλύθηκε την 1 Μαι 1996.