ΑΠΟ 16/2/2008 ΕΩΣ 11/3/2011

Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Κουρκούμπας Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Γηραλέας Χαράλαμπος

Γεν. Γραμματέας Ταξχος ε.α. Αργουζής Σάββας

Ταμίας Ανχης ε.α. Μπακόπουλος Δημήτριος

Α' Μέλος Σχης ε.α. Βαΐου Χρήστος

Β' Μέλος Ταξχος ε.α. Ισπανόπουλος Μάρκος

Γ' Μέλος Ταξχος ε.α. Μερτζιάνης Δημήτριος