Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα Τερψιχόρη της ΛΑΕΔ, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Συνδέσμου ετήσια Γενική Συνέλευση και διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάσθηκε ο Απολογισμός του έτους 2019 από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντγο ε.α. Κουτρουμάνη Δημήτριο.

Ακολούθως ο Ταμίας του Συνδέσμου Λγος ε.α. Σαργιώτης Αναστάσιος ανακοίνωσε τον Οικονομικό Απολογισμό για το έτος 2019 και ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Αντγος ε.α. Γιαλός Δημήτριος ανέλυσε τη σχετική Έκθεση που έκλεισε με τη πρόταση να εγκριθεί ο Ισολογισμός του Συνδέσμου, χωρίς επιφύλαξη, όπερ και εγένετο από την ολότητα του Σώματος.

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε από τον Ταξχο ε.α. Χρήστο Νοταρίδη η ιστορική διαδρομή των φωνητικών αλφαβήτων.

Κατά την Συνέλευση τιμήθηκε ο καθηγητής του ΕΜΠ και της ΣΤΗΑΔ Νικόλαος Ουζούνογλου για την συνολική του προσφορά του στο Όπλο των Διαβιβάσεων. 

Στο τέλος πραγματοποιήθηκε κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας και παράθεση καφέ. 

Το ΔΣ/ΣΑΑΔΒ ευχαριστεί όλα τα μέλη που στηρίζουν το Σύνδεσμο και όσους παρευρέθησαν.