Την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 ο Σύνδεσμος Διαβιβάσεων πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στις  Θερμοπύλες (Μνημείο Λεωνίδα), Γέφυρα Γοργοποτάμου και Καμένα Βούρλα. Στους ιστορικούς χώρους του Λεωνίδα και Γέφυρας Γοργοποτάμου έγινε αντίστοιχα  σχετική ενημέρωση  από τον Ταξχο ε.α. κ. Χρήστο Νοταρίδη και από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου και αναφέρθηκαν θέματα όχι πολύ γνωστά.