Διοικητής Ανχης (ΔΒ) Ρ. Σιγάλας

    Υποδιοικητής Τχης (ΔΒ) Α. Βάσσης

  Το Τάγμα στρατωνιζόταν στο Στρατόπεδο «Ματσούκα» στο Βόρειο άκρο της πόλης της Αλεξανδρούπολης μαζί με το 216 ΚΙΧΝΕ. Είχε ως προμετωπίδα του το τετράπτυχο: «Εκπαίδευση-Συντήρηση-Ηθικό-Ετοιμότητα».

  Συμμετείχε:

  • στην κατασκευή προκεχωρημένου στρατηγείου εκστρατείας μετά εγκαταστάσεων επικοινωνιών

  • στην εγκατάσταση κεραιών επικοινωνιών μακράς εμβελείας

  • σε συχνές ασκήσεις προσωπικού και επιθεωρήσεις/επισκέψεις από τη στρατιωτική ηγεσία

  • στο νέο-εισερχόμενο θεσμό της νυκτερινής εκπαίδευσης

  • σε αριθμό επιθεωρήσεων/επισκέψεων από την στρατιωτική ηγεσία

  • στην μακρά επιφυλακή κατά την ελληνο-τουρκική κρίση του θέρους 1976 κατά την διάρκεια του πλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφους «Χόρα» (πρώην «Σισμικ Ι») στο Αιγαίο. 

  Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που υπηρέτησαν στο 481ΤΔΒ στην εσχατιά της πατρίδος, αυτήν την χρονική περίοδο. Μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή που ταλανιζόταν από προκλητικές δηλώσεις, ενέργειες και ωμές διεκδικήσεις του εθνικού χώρου. 

 Όλοι επέδειξαν ενσυνείδητη πειθαρχία, υψηλό αίσθημα ευθύνης, εντιμότητα, αποφασιστικότητα, πνεύμα συνεργασίας, αφοσίωση, αλληλοσεβασμό, αλληλεγγύη, επιμέλεια, ζήλο, αυταπάρνηση και γενναιότητα σε δύσκολες περιστάσεις που ζητούμενο ήταν η προβολή ύψιστης επαγρύπνησης, αποτροπής και συνεχούς επαύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας. 

  Οι πολύπλοκες, σκληρές και απαιτητικές δραστηριότητές που κλήθηκαν να καλύψουν συνιστούν εξαιρετικές πράξεις και αποκαλύπτουν τις αξίες και τα ιδανικά που διακατέχουν τους υπηρετούντες στις Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις, με κυριότερο τη φιλοπατρία που οδηγεί στην περιφρόνηση του κινδύνου. 

  Το σημαντικό έργο που επετέλεσαν συνέβαλλε καταλυτικά στη μαχητική ικανότητα της χώρας και στη διατήρηση της ειρήνης. Στόχος τους δεν ήταν να γίνουν ήρωες αλλά άρτιοι και αποτελεσματικοί επαγγελματίες γαλουχημένοι με τα ιδεώδη της φυλής.

  Ταξχος ε.α. Σιγάλας Ρ.

 

                                                        

 Στιγμιότυπο από την τελετή παράδοσης-παραλαβής του Τάγματος 18-12-1975
[παραδίδων Ανχης (ΔΒ) Εφραιμίδης, παραλαμβάνων Τχης (ΔΒ) Ρ. Σιγάλας, 
παρόντος του Μεράρχου XII ΜΠ Υπγου Ι. Βωβού]

 

 

Στιγμιότυπο από την τελετή παράδοσης-παραλαβής του Τάγματος 25-8-1977
[παραδίδων Ανχης (ΔΒ) Ρ. Σιγάλας, παραλαμβάνων Ανχης (ΔΒ) Γ. Κωστάκης, 
παρόντος του Δντου ΔΒ XII ΜΠ Ανχη Εφραιμίδη
περιστοιχιζόμενοι από Αξκους & Υπξκους του Τάγματος]