Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χολαργού-Παπάγου, που ευγενικά μας παραχωρήθηκε για άλλη μία χρονιά από το Δήμο, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Συνδέσμου ετήσια Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), με πολύ μεγάλη συμμετοχή μελών ως και συζύγων αποβιωσάντων συναδέλφων.

Η Γενική Συνέλευση άρχισε με τον Απολογισμό του έτους 2017 άπό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Υποστράτηγο ε.α. Κουρκούμπα Σπυρίδωνα.

Ακολούθως ο Ταμίας του Συνδέσμου Άνχης ε.α. ΔΒ Μπακόπουλος Δημήτρ.ανέγνωσε τον Οικονομικό Απολογισμό για το έτος 2013 και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Αντγος ε.α. Γιαλός Δημ. ανέλυσε τη σχετική Έκθεση που έκλεισε με τη πρόταση να εγκριθεί ο Ισολογισμός του Συνδέσμου, χωρίς επιφύλαξη, όπερ και εγένετο από την ολότητα του Σώματος.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου για τη συγκρότηση νέου ΔΣ. Ως νέα μέλη του ΔΣ προτάθησαν κατά αλφαβητική σειρά:

Ταξχος ε.α. Αργουζής Σάββας

Υπγος ε.α. Κουτρουμάνης Δημήτριος

Αντγος ε.α. Ρεκλείτης Αναστάσιος

Λγος ε.α. Σαργιώτης Αναστάσιος

Υπγος ε.α. Φλεβοτόμος Αντώνιος

Αναπλήρωματικά μέλη:

Υπγος ε.α. Νταβαρίνος Γρηγόριος

Ταξχος ε.α. Ισπανόπουλος Μάρκος

Υπγος ε.α Πανταζάτος Σπυρίδων

 

Μετά το πέρας της Γεν. Συνέλευσης ακολούθησε κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας και μικρή δεξίωση με διάφορα εδέσματα γλυκά και ποτά. Η Βασιλόπιτα είχε δύο νομίσματα που αντιπροσώπευαν αντίστοιχα αντίτυπα του νέου κανονισμού της "Ιστορίας των Διαβιβάσεων".

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους Συναδέλφους που παραβρέθηκαν στη Γ.Σ. της 11ης Φεβρουαρίου και προσκαλεί τους Διαβιβαστές που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου να ενισχύσουν τη προσπάθειά μας για τη διατήρηση των φιλικών δεσμών που αναπτύχθηκαν κατά τη μακρόχρονη παραμονή μας στο Στρατό, με την εγγραφή τους στο Σύνδεσμο.