Μέχρι το 1940 στον Ελληνικό Στρατό η ευθύνη οργανώσεως των επικοινωνιών άνηκε στο Μηχανικό, μεταπολεμικά όμως οι αυξημένες ανάγκες επικοινωνιών επέβαλαν, κατά την ανασυγκρότηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, τη δημιουργία ιδιαίτερου Όπλου, του Όπλου των Διαβιβάσεων, με αποστολή την οργάνωση και εξασφάλιση των Επικοινωνιών του Στρατού και την διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πολέμου και Επιτήρησης.

Το Όπλο των Διαβιβάσεων συγκροτήθηκε με τον Αναγκαστικό Νόμο 919 στις 8 Φεβρουαρίου 1946.